13/10/07

Τζίφος η συνάντηση!

Τελικά, δεν πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου. Οψόμεθα...